Servisna služba

SERVISNA SLUZBA vam je na raspolaganju 24 sata dnevno!                 
Njen zadatak je da:

 • Profesionalno i brzo instalira Vaš novi
  uređaj za poboljšavanje kvaliteta pitke vode,
 • Vas obuči kako da ga iskoristite na najbolji način,
 • Vodi evidenciju o svakom instaliranom sistemu,
 • Vas blagovremeno obaveštava o terminu za redovno održavanje sistema odnosno
  zameni uložaka,
 • Kontroliše rad sistema,
 • Brzo i kvalitetno obavi sve neophodne intervencije i izvrši popravke
  eventualnih kvarova nastalih u i van garantnog roka.
  I TO SVE SA OSMEHOM!

Vaš Water Solution, kontaktirajte nas