Rezervoar pitke vode

Delovi za filtere za vodu - Rezervoar pitke vode

Kompaktibilan je Rezervoar filtrirane vode sa većinom RO aparata, a služi za skladištenje prečišcene vode. Da prečišćena voda (čista voda) izlazi na slavinu iz rezervoara omogućava mu pritisak pod kojim se konstantno nalazi. Rezervoar je dostupan u različitim veličinama, odnosno različitih zapremina. Za kućne RO sisteme kapacitet rezervoara može da varira u zavisnosti od pritiska vode u mreži gde se postavlja aparat.