Servis aparata

Redovan servis aparata za uređaje za prečišćavanje vode je neophodan. Potrebno je menjati filtere u njima, radi očuvanja garantovanog kvaliteta prečišćene vode. Frekvencija menjanja filtera i osmotske membrane, srca uređaja, zavisi od kvaliteta ulazne vode, ali je uobičajeno da se filteri menjaju svakih 6 meseci.  Uređaji za omekšavanje vode takođe zahtevaju redovno servisiranje i dopunu rezervoara za tabletiranu so, s’ tim što frekvencija održavanja ovih uređaja isključivo zavisi od potrošnje soli, tj. od količine vode koja se omekšava. Zamenski filteri:

Polipropilenski (sedimentni) filter

PP – “topljeni – ekstrudirani” polipropilenskinjednokratni filter uložak poroziteta 20 i 50 μm Upotreba: Veoma efikasno uklanjanje mehaničkih nečistoća u vodi: pesak, rđa, razne naslage…U domaćinstvima: Filtracija vode za piće, zaštita slavina, bojlera, mašina za pranje veša, sudova i ostalih uređaja. Za industrijsku upotrebu: Predfilter za RO membrane i sve potrebe gde je bitno efikasno uklanjanje mehaničkih nečistoća. Filtracija vode i drugih tečnosti u hemijskoj, petrohemijskoj, fotografskoj, elektronskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj industriji… Predfiltracija za UV-sterilizatore.

Vek trajanja: zavisi od napojne vode, maksimum 6 meseci.
Maksimalna radna temperatura: 80 °C.

Karbon (aktivni ugalj)

Blok filter CB – ekstrudirani karbon blok filter sa spoljašnjim Upotreba: Filtracija finih mehanickih nečistoća i mikroorganizama, uklanjanje neprijatnih mirisa i ukusa nastalih usled doziranja hlora ili zbog drugih organskih materija, uklanjanje pesticida, insekticida… U domaćinstvima: Filtracija i za tretman vode za piće.

Za industrijsku upotrebu: Filtracija, uklanjanje hlora i kao predtretman za zaštitu manjih RO sistema.

Vek trajanja: 6 meseci.
Napomena: ispred ovog filter uloška neophodan je i grublji kao zaštita.

Maksimalna radna temperatura: 45 °C
Svi materijali su odgovarajuci za vodu za piće.